Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności prezentuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez pacjentów w związku z korzystaniem przez nich usług psychoterapeutycznych online. W związku z rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – („RODO”),  uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest DRUKPOLSKA Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
2.1 przetwarzane zgodnie z prawem,
2.2 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
2.3 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z usługobiorcą (klientem) oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
– Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– Numer telefonu

4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umów i przez okres wynikający z przepisów prawa, pozyskane w oparciu o udzieloną zgodę, przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom zewnętrznym

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
6.1 prawo dostępu do swoich danych
6.2 prawo żądania ich sprostowania / poprawienia danych osobowych,
6.3 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu szczególną sytuację
6.4 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies
2. Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.) użytkownika przeglądającego Stronę. Cookies zbierają podstawowe informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności. Zawierają one zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
4.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
4.2 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi za każdym razem wpisywać loginu i hasła,
4.3 w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
4.4 określania profilu użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych, np. w sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. INFORMACJE KOŃCOWE

DRUKPOLSKA Sp. z o.o. („Administrator”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego ze strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Administratora. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych użytkowników strony drukpolska.com prosimy o kontakt z Administratorem: biuro@drukpolska.com.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją odpowiedzi na zadane zapytanie. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.